Negativních emocí se nezbavíte, naučte se s nimi žít

Od svých pocitů a myšlenek se nikdy neosvobodíme. Budou nás provázet až do smrti. Můžeme být svobodní jen s nimi.
Naše negativní emoce nabývají ničivých rozměrů tehdy, když se v nich uzavřeme, podřídíme se jim a děláme přesně to, k čemu nás nabádají, nebo když se je naopak snažíme za každou cenu vytěsnit a potlačit.
pták nad vodou
·         Negativní emoce nepotlačujte
Emoce včetně negativních představují důležitou složku našeho vnitřního života. Mají funkci pohonného motoru. Měli bychom je tedy přijmout a respektovat.
Pokud se budeme snažit je dlouhodobě potírat, promění se v nutkavou neurózu. Budou se nám opakovaně vynořovat z podvědomí a zaberou nám čím dál více sil, času a energie. Zvláště ty, kterých se chceme za každou cenu zbavit.
svítící lampy
·         Ale ani se jim nepoddávejte
To by byl opačný extrém. Mají sice pohonný ráz, ale jsou slepé. Proto neuspokojujte bez přemýšlení každý jejich sklon nebo potřebu. Jakmile jim začnete podléhat, může to mít ničivé důsledky na vaši osobnost, psychiku a vztahy. Člověk ovládaný hněvem, žárlivostí a vášněmi, které nedokáže ani nechce kontrolovat, začne být nebezpečný sobě i okolí.

·         Jak se naučit kontrolovat neuspořádané emoce?
1.       Nejdřív je třeba je vyvolat z hloubky svého nevědomí.
2.       Další fází je jejich spontánní verbalizace. Pokud je to jen trochu možné, zkuste je spontánně sdílet s někým blízkým – rodiče, přítel, partner. Tak začnou ztrácet svou ničivou sílu.
3.       Vyjádřete je systematicky před neutrálním člověkem, třeba psychologem. Ten vám pomůže je rozlišit, pochopit, uspořádat, uzdravit.
Nakonec si uvědomte, odkud se berou a kam vás vedou.

·         Připravte se na jejich opakované návraty
Jedná se o projev normální psychiky. Nechápejte je jako překážky, ale jako znamení a signály. Vycházejí z nevědomé části našeho já, do které nemáme přístup. Přesto hraje v našem životě významnou roli. Poznáváním svých emocí, případně snů můžeme se svým nevědomím začít vést rozhovor. Emoce představují mimořádně cenný materiál k hlubšímu sebepoznání.
Negativní emoce můžeme přirovnat k fyzickému pocitu bolesti. Bolest slouží jako signál, který nám poskytuje důležité informace o stavu našeho organismu. Díky ní můžeme pečovat o své zdraví. Pokud ji dlouhodobě ignorujeme, opakovaně se vrací a může to skončit vážným onemocněním.
muž u moře
Pěstujte emocionální kulturu
Správné zacházení s pocity a myšlenkami, ať už negativními nebo pozitivními, vyžaduje umění, kterému se učíme roky. První zkušenosti bychom měli získat v rodině, kde jsme vyrostli. Pokud jsme se tomu nenaučili v dětství, nezbývá nám než se to učit v dospělosti. To už bude obtížnější. Je to však nutné, jestli nechceme dělat sobě i druhým ze života peklo.

Posted in Nezařazené