Jaké výhody poskytuje při tryskání balotina

Balotina je jedním z důležitých pojmů v odvětví tryskání neboli pískování povrchů. Tento proces se provádí proto, aby se povrch nejčastěji kovových materiálů zbavil okují, koroze, starých nátěrů, mastnoty a dalších nečistot, které tam nepatří, aby pak bylo možno povrch znovu patřičně upravit.

operace tryskání

Pískování neboli tryskání je jednou z nejstarších technik úpravy povrchů, která využívá známého fyzikálního principu vhánění abraziva pod velkým tlakem (tryskou) na povrch kovu, případně betonu, kamene a podobných materiálů, kdy je výsledný efekt mnohem významnější, než u jiných způsobů odstraňování koroze a nečistot. Například je-li zapotřebí obrousit smirkovým plátnem nebo drátěným kartáčem oprýskanou barvu od členitého povrchu ocelových součástí, nebudete zdaleka tak úspěšní, jako v případě tryskání. Tato technika totiž vyvine tak ohromnou sílu, která předčí ruční čištění.

Pro pískování se využívají různé abrazivní materiály, některé jsou určeny pro hrubé opracování a jiné pro finální úpravu povrchu. A právě pro závěrečné pískovací operace se využívá již zmíněná balotina.

skleněné kuličky

Co je to balotina

Balotinou rozumíme velmi drobné kuličky, zhotovené ze skla. Nejčastěji se využívají v pískovacích uzavřených boxech, kde se ošetřují menší obrobky. Jde o to, že sklo je sice abrazivní materiál, ale poměrně křehký, takže se s nimi docílí velmi jemného povrchu. Tímto způsobem ošetřený výrobek je již připravený pro nátěry a podobné povrchové úpravy vhodné proti vzniku koroze nebo jako ochrana před nečistotami.

Obrovskou výhodou balotiny je, že se jedná o ekologický materiál, který nezatěžuje životní prostředí, a zároveň jde o druhotnou surovinu, snadno recyklovatelnou. Nemusíte mít pak obavy, že vaše činnost je zátěží pro planetu a pro jakékoli živé organismy. Balotina je na trhu dostupná například ve formě pytlů o hmotnosti 25 kg.