Jak probíhá čištění vzduchotechniky

Asi každý z nás chce bydlet v čistém, nezávadném domově. A to samé očekáváme od našich pracovišť i obchodů. Koneckonců, i to je důvod, proč máme nejrůznější předpisy týkající se hygieny. Avšak existuje jedna věc, která je často opomíjena, a to ke škodě všech. Jedná se o čištění vzduchotechniky.

Není žádným tajemstvím, že v naprosté většině především velkých obchodů výměnu vzduchu obstarává klimatizace, nikoliv okna. Ta navíc také zajišťuje stálou příjemnou teplotu. Je tedy jasné, že právě ona je důležitým prvkem k tomu, aby se zde zákazníci cítili dobře.

typická klimatizace

Je však také pravdou, že i ona se během času může zanést špínou a může se tak zhoršit její fungování. To může mít nepříjemné důsledky jak pro zákazníky, tak i pro prodavače. Tomu je dobré předejít právě pravidelnými prohlídkami a čištěním.

Při něm se v první řadě zkontroluje propustnost nasávání i vypouštění. Tyto otvory nesmí být ničím blokovány, avšak často se stane, že v nich uvíznou nejrůznější nečistoty, které následně brání hladkému proudění vzduchu. Ty je nutné co nejdříve odstranit.

Kontrolují se samozřejmě také filtry. Ty je potřeba občas vyměnit, neboť hrají důležitou roli. Brání prachovým částicím, aby se vracely zpátky do místnosti, čímž čistí vzduch. Avšak pokud se jich ve filtru usadí příliš mnoho, mohou jej zneprůchodnit a tím značně snížit výkon celého systému.

fungování klimatizace

Také je nutné prověřit hadice či jiné otvory, kterými vzduch proudí. Zvláště pokud je vlhký může totiž způsobit vznik plísní, jejichž spory budou následně rozprašovány do prostoru. Proto se během čištění provádí také dezinfekce, která tyto bakterie a houby zlikviduje.

Z výše uvedeného je jasné, jak moc pravidelné prohlídky snižují zdravotní riziko, kterému by jinak byli lidé vystaveni. Je tedy jen pochopitelné, že by je majitelé domů měli nechávat provádět pravidelně, a to kvalifikovaným odborníkem. Tak totiž zajistí, že lidé uvnitř dané budovy nebudou vystaveni žádnému z výše uvedených rizik. A všichni víme, že zdraví by mělo být na prvním místě.